Chuyển đổi PDF sang EXCEL

Trích xuất thông tin và bảng từ PDF sang định dạng EXCEL, XLS và XLSX chỉ trong vài giây.

Show parameters

Kéo tệp vào đây hoặc

Chọn tệp PDF
Truyền tệp an toàn
Đang tảiNhận tệp từ Drive
Đang tảiNhận tệp từ Dropbox
Đang tải 0 tập tin từ 0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải về - MB / s
Đã tải lên

Chuyển đổi PDF sang EXCEL ...

Sự đối xử