Bảo vệ tệp PDF

Bảo vệ các tệp PDF bằng mật khẩu hoặc mã hóa. Mã hóa các tài liệu PDF của bạn khỏi bị truy cập trái phép.

Show parameters

Kéo tệp vào đây hoặc

Chọn tệp PDF
Truyền tệp an toàn
Đang tảiNhận tệp từ Drive
Đang tảiNhận tệp từ Dropbox
Đang tải 0 tập tin từ 0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải về - MB / s
Đã tải lên

Thêm mật khẩu vào PDF ...

Sự đối xử